Naujienos


Išnuomojamos komercinės patalpos

UAB „Pieno tyrimai“ konkurso būdu išnuomoja komercines patalpas. Patalpos pritaikytos vykdyti viešojo maitinimo paslaugų veiklą, tačiau patalpas galima naudoti ir kitai veiklai. Bendra informacija apie patalpas:

 • Siūlomas nuomoti patalpų plotas 322 m2 pageidaujant gali būti nuomojamas didesnis patalpų plotas;
 • Patalpos rūsyje;
 • Pastate instaliuota didelė elektros galia;
 • Įrengtos šildymo, ventiliavimo, kondicionavimo sistemos;
 • Didelis pėsčiųjų srautas – patalpų vieta tarp LSMU Veterinarijos akademijos ir studentų bendrabučių.
plačiau ...

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti patvirtintas dalyvio ar jį atstovaujančio asmens parašu. Pasiūlymas turi būti pateiktas adresu Radvilų Dvaro g. 31, Kaunas arba elektroniniu paštu info@pieno-tyrimai.lt, nurodant:

a) siūlomą nuomos kainą;

b) pirkėjo rekvizitus vardas pavardė/pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas korespondencijai ar buveinės adresas ir telefono numeris.

Pasiūlymų lauksime iki 2024 m. gegužės 15 d. 10.00 val. Patalpos bus išnuomotos didžiausią nuomos kainą pasiūliusiam dalyviui.
Dėl nuomojamų patalpų apžiūros kreiptis tel. +370 611 58169

PASTABA: Nuomininkas Nuomotojui kiekvieną mėnesį pateiks sąskaitas už sunaudotą elektros energiją ir vandenį pagal nuomojamoms patalpoms priskirtų skaitiklių rodmenis. Šildymo, vedinimo ir kondicionavimo išlaidos bus paskirstomos pagal numojamų patalpų plotą.

 

Išplėsta akreditavimo sritis

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtino UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos, kaip C tipo kontrolės įstaigos, akreditavimą LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ standarto atitikčiai atlikti matavimo priemonių tikrinimą ir 2024-03-06 išdavė akreditavimo pažymėjimą su išplėsta akreditavimo sritimi metodais BPM 8871101-10:2014, BPM 8871101-22:2000, BPM 8871101-103:2006, BPM 8871101-124:2008. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.114-06 galioja iki 2028-01-04.

plačiau ...

2024-01-18/19 dienomis Nacionalinis akreditacijos biuras atliko UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos kontrolės veiklos planinės priežiūros įvertinimą kartu su akreditavimo srities išplėtimu. Trys vertintojai tikrino, ar Laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema veikia rezultatyviai ir atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus. Vizito metu buvo atlikti vertikalūs ir veiklos stebėjimo auditai, vertinta Laboratorijos darbuotojų kompetencija atlikti pageidaujamoje plečiamoje ir akreditavimo srityje nurodytas veiklas bei veiklos organizavimo ir taikomų procedūrų tinkamumas. Vertinimo vietoje metu neatitikčių nenustatyta, pateikti pasiūlymai gerinimui ir pateikta išvada, kad darbuotojų kompetencija atlikti patikras yra tinkama ir pakankama, dokumentų ir techninių įrašų atsekamumas tinkamas.

Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad Nacionalinis akreditacijos biuras reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos veiklai taikomus reikalavimus ir yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

Nors UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija visiems geriausiai žinoma kaip atliekanti pieno mėginių ir pašarų tyrimus, tačiau mūsų teikiamų paslaugų spektras yra kur kas didesnis – didelę darbo patirtį turintys mūsų darbuotojai atlieka ne tik pieno šaldymo rezervuarų (tūris iki 35 m3) patikrą, bet ir laboratorinių skysčių dozatorių (nuo 1 µl iki 200 ml), skaitmeninių termometrų (nuo minus 30 ⁰C iki plius 150 ⁰C), maksimalių elektrinių termometrų (nuo 32,0 ⁰C iki 42,0 ⁰C; nuo minus 30,0 ⁰C iki 32,0 ⁰C; nuo 42,0 ⁰C iki 150,0 ⁰C), pieno analizatorių (laktoskopų) ((2...7) % riebalų, (2...5) % baltymų) metrologinę patikrą.

Metrologinė patikra – tai matavimo priemonės tinkamumo įvertinimas, tiriant jos metrologines charakteristikas bei tikrinant nustatytų reikalavimų atitikimą vadovaujantis matavimo priemonių Bendrosiomis patikros metodikomis. Patikra atliekama prietaisams, kurie yra priskirti teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai. Tai apibrėžia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas. Prietaisams yra taikomas skirtingas metrologinės patikros periodiškumas. Jei prietaisas patenka į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašą ir į techninių reglamentų sritį, jam turi būti atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas. Metrologinei patikrai atlikti UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija yra Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtoji įstaiga.


Valstybės pagalba bus teikiama tik veisimo programose dalyvaujantiems

Jau netrukus valstybės pagalba bus teikiama tik už veisimo programose dalyvaujančių pieninių veislių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų) produktyvumo tyrimus.

Šį sprendimą, kuris įsigalios nuo š. m. gegužės 1 d., Žemės ūkio ministerija priėmė siekdama, kad pagalbos veislininkystei lėšos būtų nukreiptos būtent ūkinių gyvūnų veislininkystei. Tokiu būdu norima paskatinti grynaveislių pieninių gyvūnų veisėjus dalyvauti šių gyvūnų veisimo programose.

„Netikslinga ir neracionalu pagalbą teikti už visų pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus, neatsižvelgiant į tai, ar šių tyrimų rezultatai ir duomenys yra panaudojami veislininkystei“, – sako žemės ūkio viceministras Vytautas Abukauskas.

Už ūkinių gyvūnų veislininkystę yra atsakingos šių gyvūnų veisimo asociacijas, kurios rengia ir įgyvendina veisimo programas. Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad gyvūnų laikytojai (veisėjai), norintys, kad jų gyvūnai būtų įrašyti į kilmės knygas ir dalyvautų veisimo programoje, neprivalo tapti veisimo asociacijos nariais, t. y. narystė asociacijoje nėra privaloma. Pakanka, kad gyvūnai būtų veisimo programos dalyviais.

Grynaveislių pieninių gyvūnų laikytojai, kurių gyvūnai nėra įtraukti į veisimo organizacijų programas, ir norintys, kad jų produktyvumas būtų tiriamas ir už tai gauti valstybės pagalbą (iki 70 proc. išlaidų kompensaciją), turi kreiptis į pasirinktą organizaciją:

 • Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija (www.ljgga.lt; Trakėnų g. 14, Trakiškių k., 68115 Marijampolė. Tel.: +370 607 06010 +370 686 40991, el. p. ljggasociacija@gmail.com);
 • Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (www.holstein.lt; Kalvarijos g. 128, 46403 Kaunas. Tel.+ 370 37 393 235, + 370 687 34801, + 370 37 393234, el. p. info@holstein.lt edvardasg@litgenas.lt);
 • Lietuvos galvijų gerintojų asociacija (Sutkūnų k., 76116 Šiaulių r. Tel. + 370 41 507101, + 370 695 75676, + 370 41 507101, el .p. lietuvoszgga@gmail.com)
 • Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija (www.gic.lsmuni.lt; R. Žebenkos g. 12, Baisogala, 82317 Radviliškio r. Tel. + 370 612 14095, el. p. ukiniai.gyvunai@gmail.com; ruta.sveistiene@lsmuni.lt);
 • Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija (Griciūnų k., Jauniūnų sen., 19154 Širvintų r. Tel. + 370 623 96070, el. p. a.emuzyte@gmail.com).
Pagalbos dydžiai už pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus nurodyti Pagalbos veislininkystei taisyklėse, kurias galima rasti čia: čia

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-02-26


Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

Kaip ir kasmet UAB "Pieno tyrimai" atlieka apklausą, siekdama išaiškinti vartotojų pasitenkinimą bendrovės teikiamomis paslaugomis. Apklausos anketa- anoniminė, visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai.
Jūsų nuomonė mums labai svarbi, užtruksite ne daugiau kaip 2 minutes.
Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus.

      APKLAUSA!    


Nauja paslauga-Riebalų rūgščių tyrimas piene

Pieno riebalai susidaro iš dviejų šaltinių. Apie 50 proc. galvijų pieno riebalų sintetinama iš pašaro riebalų, todėl keičiant pašarus ir sudarant optimalias sąlygas didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų veiklai, galima keisti pieno riebalų sudėtį.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkų atliktų tyrimų, susijusių su šėrimo įtaka pieno riebalų sudėčiai, rezultatai parodė, kad ganykloje ganomų karvių pienas buvo vertingesnis negu šertų vien tik pašarų mišiniais, nes jame buvo daugiau žmogaus organizmui labai reikalingų polinesočiųjų riebalų rūgščių.
Kaip teigia gydytojai, šios rūgštys svarbios širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai, stabdo aterosklerozės vystymąsi, slopina uždegiminius procesus, diabetą.


Pieno riebalai susideda iš daugiau nei 400 skirtingų riebalų rūgščių.
Didžiausią dalį sudaro sočiosios riebalų rūgštys (65 - 70 %).
Manonesočiosios riebalų rūgštys (27-33 %, iš esmės oleino rūgštis).
Polinesočiosios riebalų rūgštys (3.5 - 5 %).
Pieno riebalai santykinai turtingi trumpos grandinės sočiosiomis riebalų rūgštimis (10 %).

Laboratorija nustato šias svarbias riebalų rūgščių grupes:

 • Sočiosios Riebalų Rūgštys (SRR)
 • Nesočiosios Riebalų Rūgštys (NRR)
 • Mono Nesočiosios Riebalų Rūgštys (MNRR)
 • Poli Nesočiosios Riebalų Rūgštys (PNRR)

 • Atliekamas tyrimas apima ir riebalų rūgščių kategorijas:
  • De novo, mišrios kilmės ir iš anksto suformuotas rūgštis.

  Užsisakyti tyrimą galite kartu su komerciniu pieno sudėties tyrimu arba su GPT mėginiais.
  Tereikia lydraštyje užrašyti + riebalų rūgštys (RR) arba pridėti papildomą prašymą.

  Turintiems sutartį pieno sudėties ir riebalų rūgščių tyrimo kaina tik 1,69€ be PVM, 2,05€ su PVM.
  Neturintiems sutarties pieno sudėties ir riebalų rūgščių tyrimo kaina tik 2,43€ be PVM, 2,94€ su PVM.


  Mineralų ir mikroelementų tyrimai pašare

  Sveikos karvės yra laimingos ir produktyvios. Mineralai ir mikroelementai pašaruose yra svarbūs jų sveikatai ir produktyvumui, nes dalyvauja daugybėje organizmo procesų:

 • augimo ir vystymosi,
 • metabolizmo: padeda virškinti pašarą, įsisavinti maistines medžiagas ir gaminti energiją,
 • imuninės sistemos: stiprina apsaugą nuo ligų ir infekcijų.

 • Laboratorija bendradarbiaudama su Eurofins Agro (BLGG, Olandija) tiria :
  • 5 elementus: Na, P, K, Ca, Mg.
  • 10 elementų: Na, P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Fe, Zn, S.
  • 14 elementų : Na, P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Fe, Zn, S, Co, Se, I, Mo.
  Mūsų tikslas – padėti Jums užtikrinti tinkamą mineralų ir mikroelementų kiekį pašare. Skambinkite mums: 8-37-465831 Rašykite: info@pieno-tyrimai.lt

  Standartas LST EN ISO 14001:2015

  UAB „Pieno tyrimai“ sukurta ir įdiegta aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto reikalavimus. Ji skirta parodyti, kad bendrovės teikiamos žaliavinio pieno tyrimų paslaugos atitinka užsakovų, aplinkos apsaugos ir kitus teisinius reikalavimus. Įmonė savo darbu prisideda prie tvaraus ateities kūrimo, didelį dėmesį skirdama teikiamų paslaugų kokybei, naujų metodų bei modernių technologijų diegimui. Įdiegtas standartas skatina darbuotojų įsitraukimą į poveikio aplinkai valdymą, išteklių tausojimą, nuolatinį gerinimą ir rūpinimąsi supančia aplinka.
  Sertifikatas ISO 14001(PDF)  Numatyta 10 Eur priemoka atliekantiems gyvūnų produktyvumo tyrimus

  Jau kitąmet prasidėsiantis naujasis finansinis periodas žada nemažai pokyčių. Siekiant tikslingiau ir efektyviau paskirstyti paramą, išmokos pieninių veislių karvių augintojams bus diferencijuojamos, taip pat numatytas 10 Eur priemokos dydis už tas karves, kurioms atliekami gyvūnų produktyvumo tyrimai. Produktyvumo tyrimai yra viena svarbiausių priemonių, lemiančių sėkmingą gyvūnų selekcijos procesą, racionalų ir pelningą jų veisimą, gerinant bandų sudėtį, produktyvumo ir sveikatingumo rodiklius, didinant pieno gamybos efektyvumą, ūkių stiprėjimą.  Žalio pieno mėginių inhibitorinių medžiagų likučių tyrimai atliekami Delvotest T testu

  Nuo 2022 m. liepos mėn. 8 d. UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijoje žalio pieno mėginių inhibitorinių medžiagų likučių tyrimai atliekami Delvotest T testu metodu 504MET29:2022, 1 leidimas, Inhibitorinių medžiagų tyrimas piene Delvotest T testu.

  Šis metodas yra kokybinis plataus spektro difuzijos testas, nustatantis daugiausia skirtingų antibiotikų likučių, ypač tetraciklinų grupės, pagal Europos didžiausią leistiną likučių kiekį piene.

  Metodas yra akredituotas, lanksti ir aktuali UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos akreditavimo sritis yra paskelbta interneto svetainės skiltyje „Apie įmonę“.


  Ankstyvasis karvių veršingumo nustatymas

  Birželio 10 d. UAB „Pieno tyrimai“ kvietė pieno gamintojus į nemokamą nuotolinį tarptautinį seminarą apie ankstyvąjį karvių veršingumo nustatymą.

  Ankstyvasis karvių veršingumo nustatymas - tai vienas iš svarbiausių veiksnių, kurie lemia galvijų bandos reprodukciją ir pelningumą. Veršingumas ūkiuose paprastai tiriamas rektiniu būdu praėjus 2,5-3 mėn. po sėklinimo ir tik tada išaiškinamos neveršingos karvės. Kai kurias karves tenka sėklinti ne vieną, o du ar net tris kartus, kol karvė apvaisinama. Tokioje situacijoje ypač svarbu kuo anksčiau sužinoti sėklinimo rezultatą. Neapsėklinus karvės keletą mėnesių, gaunami nemaži ekonominiai nuostoliai. Yra paskaičiuota, kad dėl neveršingos karvės patiriamas 5 Eur nuostolis kasdien, pavyzdžiui, jei ūkyje yra 100 karvių, tai 10 dienų ilgesnis veršiavimosi intervalas gali sudaryti 5000 Eur nuostolį, o 20 dienų ilgesnis intervalas- net 10000 Eur nuostolį.

  plačiau

  UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos specialistų naudojami IDEXX testai, kurių jautrumas siekia 98,8 proc., veršingumą nustato praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms po sėklinimo. Karvių veršingumo nustatymas iš pieno yra atliekamas, siekiant aptikti ankstyvojo veršingumo baltymą (glikoproteiną (PAGs)), kuris karvės organizme gaminasi tik jos nėštumo laikotarpiu. Veršingumo metu ir tuoj pat po veršiavimosi šio baltymo lygis būna aukštas ir vėliau staigiai krinta. Kai karvė apvaisinama, jo lygis palaipsniui kyla ir nuo maždaug 28 dienos po apvaisinimo stabilizuojasi. Svarbu paminėti, kad glikoproteino gamybos neįtakoja nei pašarai, nei toksinai, nei įvairios karvių ligos. Todėl teigiamas testo atsakymas niekada nebus klaidingas. Aišku, teigiamas atsakymas negarantuoja, kad apvaisinta karvė nesiabortuos (net iki 20 proc. patiria abortus tarp 25 – 60 d. po apvaisinimo), todėl rekomenduojama veršingoms karvėms atlikti patvirtinamąjį testą praėjus 60-70 d. po apvaisinimo.

  Mėginius veršingumo tyrimui į laboratoriją pieno gamintojai gali atvežti patys arba perduoti UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojui-ekspeditoriui. Veršingumo tyrimą atliekant iš GPT mėginių taikoma 25 proc. nuolaida.


  Konferencijų ir mokymų salių nuoma

  Kviečiame Jus organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, dalykinius susitikimus ir posėdžius UAB „Pieno tyrimai“ mokymo ir konferencijų salėse.

  Konferencijų salė skirta mokymams bei seminarams iki 90 asmenų (galimi skirtingi kėdžių bei stalų išdėstymo būdai), o posėdžių salėje galima rengti susitikimus iki 20 asmenų. Abiejose salėse įrengta multimedijos įranga jūsų pranešimams, mikrofonai, Wi-Fi bevielio interneto prieiga. Salėse yra įrengta kondicionavimo sistema.

  Mokymų ir konferencijų salių nuomos kainos.

  (Posėdžių salė)
  (Konferencijų salė)  Kviečiame studentus atlikti praktiką mūsų bendrovėje

  Praktikos vieta: UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija (Radvilų Dvaro g. 31, Kaunas).

  Pagrindinė bendrovės veikla: Superkamo pieno mėginių sudėties ir kokybės tyrimai bei pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimai.

  Praktikos aprašymas: Praktikos metu susipažinsite su bendrovės veikla ir procesais, cheminiais ir mikrobiologiniais tyrimais, bendrovėje atliekamais pieno mėginių sudėties ir kokybės tyrimais bei tyrimams naudojama įranga.


  plačiau

  Reikalavimai studentui (-ei): Esate žemės ūkio mokslų (gyvulininkystė) ir veterinarijos, mikrobiologijos, chemijos, aplinkotyros, visuomenės sveikatos, maisto technologijos studijų krypties studentas (-ė). Esate kruopštus, atsakingas, nebijote atlikti pasikartojančių užduočių ir dirbti komandoje.

  Mes Jums siūlome: Lankstų praktikos grafiką, galimybę pasirašyti trišalę arba savanoriškos praktikos sutartį, naujas žinias ir įgūdžius.

  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Vaidotas Martinavičius, vaidotas.martinavicius@pieno-tyrimai.lt, tel. +370 614 12701.


  Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo

  Siūlomos pareigos

  • Gyvūnų produktyvumo tyrimų asistentas (-ė);
  • Darbo vieta: Mažeikių, Kretingos, Šilutės, Klaipėdos rajonai.

  Siūlomas darbas ir atsakomybė:
  plačiau

  • Vykdyti pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus (kontrolinių pieno mėginių ėmimas priskirtose pieninių gyvūnų tiriamosiose bandose, pirminių veislininkystės duomenų suvedimas į veislininkystės informacinę sistemą, tiriamųjų bandų duomenų analizė, tiriamųjų bandų laikytojų konsultavimas);
  • Teikti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitas su bendrovės komercine veikla susijusias paslaugas;
  • Būti priskirtų pieninių gyvūnų bandų savininkų - paslaugos užsakovų pagalbininkais, konsultantais, siekiant išlaikyti ilgalaikį bendradarbiavimą ir vykdyti naujų produktyvumo tyrimų paslaugos užsakovų paiešką.

  Lauksime Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško, jei:

  • Turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  • Turite darbo patirtį gyvulininkystės srityje (privalumas);
  • Mokate dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu arba kitais analogiškais programiniais paketais;
  • Turite galiojantį vairuotojo pažymėjimą;
  • Mokate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
  • Sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu;
  • Jums būdingas pareigingumas ir atsakingumas.

  Mes Jums siūlome:

  • Darbą patikimoje ir stabilioje bendrovėje;
  • Motyvuojančią atlygio sistemą;
  • Darbą lanksčiu darbo grafiku;
  • Aprūpinimą darbui reikalinga įranga ar priemonėmis;
  • Galimybę tobulėti įvairiuose seminaruose, mokymo kursuose;
  • Draugišką kolektyvą.

  Mėnesinis atlyginimas (bruto): 650-1250 Eur/mėn. (priklausomai nuo atliktų darbų apimties).

  Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu info@pieno-tyrimai.lt su pareigybės nuoroda „GPT asistentas“


  UAB „Pieno tyrimai“ informuos tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas. Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad UAB „Pieno tyrimai“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo bendrovėje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.


  Pieno miltelių antimikrobinių medžiagų tyrimas

  UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija atlieka įvairių rūšių pieno miltelių (nugriebto pieno miltelių, nenugriebto pieno miltelių, išrūgų miltelių ir kitų pieno miltelių produktų) antimikrobinių medžiagų nustatymą ir identifikavimą. Tyrimo metu aptinkamos 43 grupės antimikrobinių medžiagų, kuriose yra 132 medžiagų likučiai, atitinkantys visus šiuo metu kontroliuojamus likučius ES. Tai leidžia nustatyti naudojamų veterinarinių vaistų derinius, nes likučiai dažnai yra specifiniai farmacijos produktų deriniai. InfiniPlex testu nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašą ir aptinkamas koncentracijos ribas rasite čia , jis yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2023-09-28. Tai greitas, visiškai automatizuotas ir labai informatyvus tyrimas.


  Neleiskite antimikrobinėms medžiagoms patekti į maisto grandinę!


  Komercinių mėginių priėmimas tyrimams atlikti


  Mėginiai įprastiniams tyrimų metodams priimami kiekvieną dieną, visą parą adresu:
  UAB „Pieno tyrimai“, Radvilų Dvaro g. 31, Kaunas.

  Užsakovų patogumui, mėginiai tyrimams gali būti perduodami UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojams ekspeditoriams, vykstantiems nustatytais maršrutais. Interneto svetainėje yra programėlė „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi bei vairuotojo mobiliojo telefono numerį. Taip pat pasiteirauti dėl mėginių perdavimo vairuotojui galite kreiptis į Logistikos skyrių tel.: +370 37 360262; +370 37 361178.

  Perduodat komercinius mėginius, privaloma pateikti šią informaciją:
  *Užsakovo vardas, pavardė
  Adresas
  *Telefono numeris
  Elektroninis paštas (pageidaujant tyrimo rezultatus gauti el. paštu)
  *Mėginių identifikavimas ir pageidaujami tyrimai

  *-nepateikus šios informacijos, tyrimai nebus atliekami.

  plačiau

  Komerciniams tyrimams atlikti užsakymo lapą galite rasti čia:.docx;   .pdf)

  Tyrimų kainas galite rasti čia

  Pastaba. Norint gauti tyrimo protokolą paštu, užsakovas turi apmokėti pašto išlaidas.

  Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.


  Telefonas detalesnės informacijos gavimui tel.: +370 37 363653; +370 687 52256

  po darbo valandų bei poilsio ir švenčių dienomis +370 612 53658.


  UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos teikiamos kalibravimo ir bandymų paslaugos

  Kalibravimo paslaugos Kalibravimo paslaugos

  Teikiamos naujos akredituotos temperatūros bei tūrio matavimo priemonių kalibravimo paslaugos

  Kalibravimo laboratorija  UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija, remdamasi sėkminga darbo patirtimi ir kvalifikuotų darbuotojų žiniomis, išplėtė teikiamų akredituotų paslaugų sritį ir atlieka temperatūros bei tūrio matavimo priemonių kalibravimą:

  • skaitmeninių termometrų, matavimo ribos nuo minus 20 ⁰C iki plius 102 ⁰C.
  • skysčių dozatorių, matavimo ribos nuo 10 µl iki 25 ml.
  Galime kalibruoti rankinius skysčių dozatorius, turinčius iki 12 kanalų.

  plačiau...

  Laboratorijos kalibravimo veikla yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro. Kalibravimą atliekame naudodami kalibruotus etalonus, vadovaudamiesi laboratorijoje įdiegta vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus. Paslaugos suteikimą patvirtinančių kalibravimo liudijimų pridėtinė vertė užsakovui – tai įrodymas tiek verslo partneriams, tiek tikrinančioms institucijoms, tiek ir galutiniam vartotojui, kad jūsų procesuose naudojamos matavimo priemonės yra tikslios ir patikimos.

  Matavimo priemonės kalibravimui atlikti prašome Jūsų užpildytą kalibravimo užsakymo formą (pdf) , (doc) pateikti kartu su matavimo priemone. Darbų atlikimo datą deriname su kiekvienu užsakovu. Matavimo priemones mūsų bendrovės darbuotojas sutartu laiku gali paimti iš užsakovo ir po kalibravimo atvežti užsakovui.

  Skaitmeninio termometro kalibravimo kaina 28,80 Eur (be PVM), papildomas taškas – 17,40 Eur (be PVM); rankinio vienkanalio skysčio dozatoriaus kalibravimo kaina 6,85 Eur (be PVM), papildomas taškas – 2,65 Eur (be PVM). Daugiakanaliams dozatoriams taikome lanksčią kainų politiką.

  Informaciją apie skysčių dozatorių ir skaitmeninių termometrų kalibravimą teikia:
  Ingrida Gedgaudienė, kalibravimo specialistė, mob. tel. 8 602 10072, el. paštas:


  Robertas Žemaitis, Įrengimų priežiūros skyriaus vedėjas, el. paštas:


  Informacija apie UAB „Pieno tyrimai“ transporto judėjimą

  Mūsų interneto svetainėje jau galite rasti programėlę „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi ir koks vairuotojas važiuoja maršrutu. Programėlę galite rasti skyriuje „Populiarios nuorodos“.

  Atsidarius programėlę, kairėje lango pusėje „Automobiliai“ nurodyti visi dienos mėginių surinkimo maršrutai, vairuotojai ir jų telefonų numeriai. Kiekvienas maršrutas pažymėtas skirtingos spalvos žymeniu. Dešinėje pusėje „Transporto judėjimas“ žemėlapyje atitinkamomis maršrutų spalvų žymenimis sužymėti dienos mėginių surinkimo taškai. Žymuo su automobiliu parodo kur esamu laiku yra laboratorijos automobilis. Pravažiavus tašką, jis pažymimas varnele žaliame apskritime. Pasirinkus „Važiavimų grafikas“, kairėje pusėje galima rinktis norimą datą ir dešinėje pusėje matysime pasirinktos dienos maršrutus, mėginių surinkimo taškus ir vietoves kur jie yra. Tikimės, kad ši programėlė palengvins Jūsų darbą perduodant pieno mėginius ir planuojant laiką.

  Pastaba: programa veikia tik su naujausiomis interneto naršyklių versijomis: Chrome, Firefox, Edge, Opera (IE nebepalaikoma).


  Pašarų tyrimai

  Mūsų tikslas – pieno gamintojams ir šėrimo specialistams sistemingai teikti teisingą ir greitą informaciją apie pašaro mitybinę vertę.

  Nuo šiol „Pieno tyrimai“ Laboratorija teikia elektroninę paslaugą, užtikrinančią, kad pašaro tyrimo rezultatai automatizuotai, greitai ir efektyviai perduodami į "NorFor" racionų skaičiavimo programą galutiniam vartotojui.

  Jei esate galvijų mitybos specialistas, organizacija, veterinaras, mokslininkas, ūkio konsultantas, besidomintis melžiamų karvių ir galvijų šėrimu, bei naudojatės NorFor šėrimo programa racionų sudarymui, Jums tai bus naudinga: gausite pašaro tyrimo rezultatus tiesiai į šią programą, išvengsite rankinio darbo suvedant reikšmes ir taupysite savo laiką.

  Paslaugos užsaskymui Jums tereikės pašarų tyrimo lydraštyje (forma 30 ir forma 31) laukelyje NorFor Herd_id įrašyti suteiktą NorFor sistemoje identifikacinį numerį.


  Dėl apmokėjimo už paslaugas

  Informuojame, kad atsiskaityti už UAB „Pieno tyrimai“ atliekamas paslaugas (pieno, gyvulių produktyvumo, pašarų tyrimus ir kitus tyrimus bei paslaugas) galite į šias įmonės atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose:

  1. „Swedbank“ ABNr. LT317300010002410530
  2. Luminor Bank ASNr. LT734010042500030508
  3. AB SEB bankasNr. LT577044060007890119
   Nr. LT687044060005371898

  plačiau...

  Siekdami greitesnio klientų aptarnavimo, prašome, kad ateityje apmokėdami sąskaitas, būtinai mokėjimo pavedime nurodytumėte duomenis apie mokėtoją (juridinis ar fizinis asmuo ir atitinkamai priskirtumėte – įmonės /asmens kodą arba pirkėjo kodą). Šie duomenys nurodomi skiltyje „Mokėtojo kodas“ (Swedbank), „Asmens duomenys“ (SEB), „Indentifikavimo tipas“ (LUMINOR), „Mokėtojo atpažinimo tipas ir kodas“ (Kredito unijos). Mūsų buhalterinės apskaitos kompiuterinė programa pripažįsta, o internetinės bankininkystės sistemos leidžia mokėjimo pavedime įrašyti mokėtojo įmonės (juridiniams asmenims) ar asmens (fiziniams asmenims) kodą arba UAB „Pieno tyrimai“ suteiktą pirkėjo kodą, kurį surasite PVM sąskaitoje-faktūroje laužtiniuose skliaustuose šalia pirkėjo pavadinimo. Jei pasirinksite „Įmonės kodas“ (juridiniams asmenims) arba „Asmens kodas“ (fiziniams asmenims) - tuomet pavedime automatiškai atsiras įmonės (asmens) kodas ir pirkėjo kodo vesti nereikės. Užtikriname, kad tarpusavio atsiskaitymams naudojami asmens duomenys bus naudojami tik sutartimi apibrėžtų teisių ir įsipareigojimų vykdymui.

  Mokėjimo pavedimo pildymo pavyzdžiai:


  Populiarios nuorodos  UAB „Pieno tyrimai“
  Juridinių asmenų registras
  Įmonės kodas: 233816290
  PVM kodas: LT338162917
  Atsiskaitomosios sąskaitos:
  AB SEB bankas LT687044060005371898
  AB SEB bankas LT577044060007890119
  AB „Swedbank“ LT317300010002410530
  Luminor Bank AS LT734010042500030508
  Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
  LT-48331 Kaunas
  Tel.: +370 37 361181
  E-paštas:


   Pieno mėginiai priimami visą parą,
    septynias dienas per savaitę*
  plačiau...
  Informacija atnaujinta 2024 04 25
  Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA