Gyvūnų produktyvumo tyrimai pieno ūkyje

Gyvūnų produktyvumo tyrimai - veislininkystės pagrindas!

 • Tai gyvūnų individualių produktyvumo ir veislinių savybių nustatymas, tiksli ir patikima duomenų apskaita, registravimas ir kaupimas gyvūnų veislininkystės informacinėse sistemose.
 • Tai viena svarbiausių priemonių, lemiančių sėkmingą gyvūnų selekcijos procesą, racionalų ir pelningą jų veisimą, gerinant bandų sudėtį, produktyvumo ir sveikatingumo rodiklius, didinant pieno gamybos efektyvumą, ūkių stiprėjimą.

Tik vykdant gyvūnų produktyvumo tyrimus galima:

 • tiksliai vykdyti gyvūnų kilmės apskaitą, paranką ir atranką;
 • tikslingai parinkti reproduktorius sėklinimui, sudaryti gyvūnų poravimo planus;
 • patikimai nustatyti gyvūno veislinę vertę, atlikti genetinį vertinimą;
 • dalyvauti veislių gerinimo ir šalies veislininkystės programose, siekiant didesnio gyvūnų produktyvumo ir sekančių kartų palikuonių gerinimo;
 • objektyviai įvertinti veislininkystės pasiekimus, numatyti iškylančias problemas, jas laiku pradėti valdyti, spręsti, apibrėžti ateities tikslus tiek atskiro ūkio tiek šalies mastu.

Vykdyti produktyvumo tyrimus taip pat naudinga, nes:

 • gaunama išsami informacija apie kiekvieną bandos gyvūną;
 • planuojami prevenciniai darbai, siekiant išvengti mastitų;
 • nustatomi ir gydomi slapti bei klinikiniai mastitai;
 • išvengiama medžiagų apykaitos ligų, taikoma ligų profilaktika;
 • mažinamas neproduktyvusis karvių laikotarpis, gaunama daugiau veršelių;
 • kryptingai auginamas prieauglis;
 • tinkamai sudaromi šėrimo planai, mažinamos pašarų sąnaudos;
 • kontroliuojami ir optimizuojami bandos struktūros pokyčiai;
 • iš pieno mėginių nustatomas ankstyvasis karvių veršingumas;
 • atliekami pieno mėginių tyrimai sveikos bandos statusui gauti ir palaikyti.

GYVŪNŲ PRODUKTYVUMO TYRIMŲ METODAI:
 • A – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko licencijuoti produktyvumo tyrimų vykdytojai;
 • B – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas atstovas;
 • C3 – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas atstovas bei ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius vykdo licencijuoti produktyvumo vykdytojai;
 • C6 – produktyvumo tyrimus vykdo ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas atstovas bei ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius vykdo licencijuoti produktyvumo vykdytojai.
GYVŪNŲ PRODUKTYVUMO APSKAITOS METODAI:
 • E4 – kartą per mėnesį nustatomi visos tiriamosios bandos gyvulių visų per parą atliekamų kontrolinių melžimų individualūs gyvūnų primilžiai. Pieno sudėties ir kokybės tyrimams imami sudėtiniai pieno mėginiai, sudaryti atitinkamai lygiomis dalimis nuo kiekvieno melžimo pieno;
 • T4 – kartą per mėnesį nustatomi visos tiriamosios bandos gyvulių vieną kartą per parą atliekamo kontrolinio melžimo individualūs primilžiai (kontroliniai melžimai turi būti atliekami skirtingu paros laiku, nei buvo atliktas paskutinis kontrolinis melžimas). Pieno sudėties ir kokybės tyrimams imami vieno paros melžimo pieno mėginiai;
 • Z4R – kartą per mėnesį atliekamas visos tiriamosios robotais melžiamų karvių bandos kontroliniai melžimai. Naudojami atitinkami 5 arba 7 parų primelžto pieno kiekių vidurkiai bei vieno paros kontrolinio melžimo pieno mėginių tyrimų rezultatai (kontroliniai melžimai turi būti pradedami skirtingu paros laiku, nei buvo atliktas paskutinis kontrolinis melžimas);


Nuo 2018 m. gruodžio 12 d. pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslauga UAB Pieno tyrimai teikiama pagal patvirtinančią licenciją bei Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymą ir Reglamentą (ES) 2016/1012.

Pageidaujančius pradėti vykdyti pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimus ir, iškilus klausimams, prašome kreiptis į GPT skyriaus vadovą.

UAB Pieno tyrimai gyvūnų produktyvumo tyrimų veiklos kryptys

 • Gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymas;
 • Mokymai ir konsultavimas;
 • Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir kt. paslaugos
 • Pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimas ir kt.

UAB Pieno tyrimai gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymas:
 • Kontrolinio melžimo planavimas ir organizavimas;
 • Kontrolinio melžimo atlikimas: pieno kiekio nustatymas, pieno mėginio paėmimas, jo paruošimas ir perdavimas tyrimams;
 • Kontrolinio melžimo ir pirminės veislininkystės duomenų suvedimas į gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS);
 • Kontrolinių pieno mėginių ištyrimas (riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekio, somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas akredituotais įprastiniais (rutininiais) tyrimų metodais;
 • Apdorotų tiriamosios gyvūnų bandos duomenų (pateiktų GYVIS laikytojo ataskaitose) analizė ir konsultavimas, sprendžiant pastebėtas problemas;
 • Informavimas apie produktyvumo tyrimų rezultatus (ataskaitų pateikimas);
 • Konsultanto vizito į ūkį organizavimas;
 • Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir kitos paslaugos.Papildoma informacija

Atliekantiems gyvūnų produktyvumo tyrimus ir norintiems gauti indelius, skirtus paimti mėginį mastito sukėlėjo nustatymui, reikia kreiptis į savo kontrolės asistentą.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: +370 37 361181
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2024 04 25
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA