Teikiamos paslaugos

UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija teikia šias kalibravimo, patikros ir kt. paslaugas:

 • mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas;
 • melžimo robotų kalibravimas;
 • neautomatinių svarstyklių kalibravimas;
 • mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra bei remontas;
 • pieno šaldymo rezervuarų patikra;
 • melžimo įrangos tikrinimas;

Visa informacija apie šias paslaugas teikiama mobiliuoju telefonu 8 615 59339 arba el. paštu juozas.maslinskas@pieno-tyrimai.lt

Tiriamųjų gyvūnų bandose atliekant kontrolinius melžimus svarbus vaidmuo tenka primelžto pieno kiekio matavimui. Siekiant užtikrinti tikslius ir patikimus tiriamųjų gyvūnų pieno kiekio matavimus, kiekvienais metais pieno kiekio matavimo priemones privaloma kalibruoti specializuotose laboratorijose. Pagal Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimus, tiriamųjų gyvūnų kontrolinio melžimo metu galima naudoti tik ICAR aprobuotus mechaninius ir elektroninius pieno kiekio matuoklius bei neautomatines svarstykles. Mūsų šalyje tiriamųjų pieninių gyvūnų primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo tvarką ir jiems keliamus reikalavimus reglamentuoja Kontroliuojamų pieninių gyvulių primelžto pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimo taisyklės.

2003 m. UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ įkurtoje Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie UAB „Pieno tyrimai“ reorganizavimo būdu prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ ir įgyvendinant naujojo leidimo standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, iš esmės buvo pertvarkyta ir parengta vieninga UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos vadybos sistema. 2020 m. sausio 2 d. patvirtintas parengtas naujas laboratorijos Vadybos sistemos vadovas, papildytos procedūros, išleistas atnaujintas Pareiškimas dėl kokybės politikos. 2020 rugsėjo 3 d. laboratorija akredituota masės, tūrio ir temperatūros matavimo priemonių kalibravimui bei masės ir tūrio matavimo priemonių bandymams naujojo leidimo standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Įdiegti standarto reikalavimai užtikrina patikimus ir tikslius matavimo priemonių kalibravimo ir patikros rezultatus bei patvirtina laboratorijos kompetenciją tarptautiniu mastu.

Nuo 2020 rugsėjo 3 d. UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija pradėjo teikti akredituotas tūrio bei temperatūros matavimo priemonių kalibravimo paslaugas:

 • skysčių dozatorių. Matavimo ribos nuo 20 µl iki 25 ml;
 • skaitmeninių termometrų. Matavimo ribos nuo minus 20 ⁰C iki plius 102 ⁰C.

Nuo 2024 kovo 12 d. UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija atlieka matavimo priemonių metrologines patikras:

 • laboratorinių skysčių dozatorių (nuo 1 µl iki 200 ml),
 • skaitmeninių termometrų (nuo minus 30 ⁰C iki plius 150 ⁰C),
 • maksimalių elektrinių termometrų (nuo 32,0 ⁰C iki 42,0 ⁰C; nuo minus 30,0 ⁰C iki 32,0 ⁰C; nuo 42,0 ⁰C iki 150,0 ⁰C),
 • pieno analizatorių (laktoskopų) ((2...7) % riebalų, (2...5) % baltymų).

Metrologinė patikra – tai matavimo priemonės tinkamumo įvertinimas, tiriant jos metrologines charakteristikas bei tikrinant nustatytų reikalavimų atitikimą vadovaujantis matavimo priemonių Bendrosiomis patikros metodikomis. Patikra atliekama prietaisams, kurie yra priskirti teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai. Tai apibrėžia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas. Prietaisams yra taikomas skirtingas metrologinės patikros periodiškumas. Jei prietaisas patenka į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašą ir į techninių reglamentų sritį, jam turi būti atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas. Metrologinei patikrai atlikti UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija yra Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtoji įstaiga ir vykdo akredituotas matavimo priemonių tikrinimo (kontrolės) veiklas. Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad Nacionalinis akreditacijos biuras reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos veiklai taikomus reikalavimus ir yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

Darbų atlikimo datą deriname su kiekvienu užsakovu. Matavimo priemones mūsų darbuotojas sutartu laiku gali paimti iš užsakovo ir po metrologinės patikros arba kalibravimo atvežti užsakovui. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugas atliekame naudodami kalibruotus etalonus, vadovaudamiesi Laboratorijoje įdiegta integruota vadybos sistema pagal standartų LST EN ISO/IEC 17020 ir LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. Paslaugos suteikimą patvirtinančių kontrolės/patikros protokolų bei kalibravimo liudijimų pridėtinė vertė užsakovui – tai įrodymas tiek verslo partneriams, tiek tikrinančioms institucijoms, tiek ir galutiniam vartotojui, kad jūsų procesuose naudojamos matavimo priemonės yra tikslios ir patikimos.

Visa informacija apie matavimo priemonių patikras ir kalibravimą teikiama mob. tel. +370 602 10072, el. paštu ingrida.skliaudiene@pieno-tyrimai.lt arba robertas.zemaitis@pieno-tyrimai.lt

UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos taikoma sprendimo taisyklė, vertinant kalibravimo ir patikros rezultatus.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: +370 37 361181
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2024 04 25
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA