Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio fondas, Eur

2023 m.Planuojamas 2024 m.
4 006 9994 085 608

Vadovo atlyginimo dydis 2024 m.

Pareigybė Nustatyta pareiginė alga,
Eur
Kintamoji dalis*,
proc.
Darbuotojų skaičius
Direktorius5534,7420 proc.1

*-Kintamoji dalis išmokama vieną kartą pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgus į praėjusių finansinių metų veiklos rodiklių įvykdymą, įmonės vadovui 2024 finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos.

2023 metiniai ūkinės-finansinės veiklos rodikliai, vadovo 2024 m. darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžiui nustatyti.

Eil.
Nr.
RodiklisNustatyta rodiklio reikšmė 2023 m. Pasiekta rodiklio reikšmė 2023 m.
1.Nuosavo kapitalo grąža, proc. >5 6,7
2.Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. >95 96,8
3.Darbuotojų įsitraukimo indekso didėjimas, proc. 1/2 1/13
4.Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst. Eur ≥30 32,1
5.Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, proc. >25 23,6

* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.

Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbuotojų skaičius (ketvirčiais)

LaikotarpisDarbo užmokesčio fondas
(darbo užmokestis, socialinis draudimas), Eur
Vidutinis darbuotojų skaičius
2024 m. I ketv.923 757222

PASTABA: vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ darbo apmokėjimo sistema darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, dirbtus viršvalandžius, papildomus darbus.2024 m. ūkinės-finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovo pareiginės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti

Eil.
Nr.
RodiklisNustatyta rodiklio reikšmė 2024 m. Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.
1.Nuosavo kapitalo grąža, proc. 6,9 >4
2.Pardavimo pajamos vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), Eur 33500 >4
3.Valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indeksas A+ 4
4.Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos*, Eur 1 500 000 6
5.Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc. 42 2
* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2023 m. 2024 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius, vnt Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 5028 1 6295
Aukščiausio lygio vadovai 4 3130 4 3043
Vidurinės grandies vadovai 15 2024 15 1996
Specialistai 44 1966 43 2000
Vairuotojai-ekspeditoriai 12 1485 12 1497
Laboratorijos darbuotojai 36 1360 34 1401
Tyrimų asistentai 109 1217 109 1225
Ūkio dalies darbuotojai 8 1164 8 1158Informacija apie atlygio mokėjimą už UAB „Pieno tyrimai“ Valdybos narių veiklą

Valdybos narių atlygio apmokėjimo aprašas

Valdybos nariams išmokėtas atlygis:

  2023 m.
I ketv.
2023 m.
II ketv.
2023 m.
III ketv.
2023 m.
IV ketv.
2024 m.
I ketv.

Valdybos narių skaičius 5 5 5 5 5
Priskaityto atlygio suma 11727 14731 14731 14731 15909
Vidutinis mėnesinis atlygis 832 982 982 982 1061
Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: +370 37 361181
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2024 04 25
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA