Pieno sudėties ir kokybės tyrimai

UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijos pagrindinė tyrimų veikla – viso šalyje superkamo pieno ir kontroliuojamų gyvūnų pieno sudėties ir kokybės tyrimai, o pagrindinė kalibravimo ir bandymų veikla – mechaninių ir elektroninių pieno kiekio matuoklių bei melžimo robotų kalibravimas, neautomatinių svarstyklių kalibravimas, pieno šaldymo rezervuarų bandymai, neautomatinių svarstyklių bandymai. Kadangi laboratorija specializuojasi pieno tyrimų atlikimo srityje, taip pat kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones kontroliuojamų gyvulių pieno mėginiams ūkiuose paimti, visas dėmesys skiriamas tyrimų ir su jais susijusių paslaugų kokybei užtikrinti, taikant pažangiausias tyrimų technologijas, apsirūpinant aukštos kvalifikacijos didelę darbo patirtį turinčiu personalu

plačiau...

Laboratorijos darbuotojai, galintys turėti įtakos laboratorijos veiklai, veikia nešališkai, dirba pagal įdiegtos vadybos sistemos reikalavimus ir turi tinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją, techninių žinių bei patirtį įgaliotiems tyrimams, bandymams ir kalibravimams atlikti. Laboratorijos darbuotojai yra nuolatiniai, dirbantys pagal sudarytas darbo sutartis. Laboratorijos darbuotojų kompetencijai keliami reikalavimai nurodomi atitinkamuose darbuotojų pareigybės aprašymuose. Juose taip pat pateikiamas darbuotojo pavaldumas, šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos ir atsakomybė.

Laboratorija savo veikloje vadovaujasi Bendrovės direktoriaus patvirtintais nuostatais, kuriuose pateikta Laboratorijos ir jos skyrių struktūra, apibrėžtos funkcijos, teisės, atsakomybė ir ryšiai su kitais bendrovės skyriais. Bendrovėje darbuotojų pareigos yra taip suderintos, kad kartu sudaro vadovavimo struktūrą, įgalinančią bendrovę kryptingai valdyti, planuoti ir kokybiškai bei rezultatyviai dirbti. Darbuotojų, atsakingų už vadybos sistemos veikimą laboratorijoje, pareigų ir funkcijų pasiskirstymas yra pateiktas Vadybos sistemos vadove.

Laboratorijos vadovas organizuoja jam pavaldžių skyrių darbą pagal įdiegtos vadybos sistemos reikalavimus taip, kad visi žalio pieno tyrimai būtų atlikti laiku, gauti tyrimų, bandymų, kalibravimų rezultatai būtų patikimi ir objektyvūs. Laboratorija susideda iš šių skyrių: Pamatinių tyrimų, Logistikos, Įrengimų priežiūros ir Įprastinių tyrimų. Visi šie skyriai yra tarpusavyje glaudžiai susiję.

Tiriamųjų, bandomųjų ir kalibruojamųjų objektų vežimui, gavimui, tvarkymui ir laikymui iki ištyrimo yra parengti vadybos sistemos dokumentai, skirti užtikrinti, kad tiriamieji, bandomieji ar kalibruojamieji objektai nebūtų sugadinti, užteršti ar kaip nors kitaip pažeisti, tuo būdu apsaugant laboratorijos ir užsakovo interesus. Pieno mėginius į UAB “Pieno tyrimai” Laboratoriją bendrovės transportu atveža vairuotojas ekspeditorius, turintis įgaliojimą priimti pieno mėginius iš užsakovo ar jo įgaliotų asmenų. Išsiunčiamų iš su užsakovais sutartų vietų pieno mėginių temperatūra neturi viršyti 8 ºC. Kilus įtarimui dėl mėginių laikymo sąlygų, vairuotojas ekspeditorius turi teisę patikrinti aplinkos, kurioje mėginiai laikomi iki jų išsiuntimo į UAB “Pieno tyrimai”, temperatūrą. Atvežtus į laboratoriją konteinerius ir vienkartinius maišelius su pieno mėginiais vairuotojai ekspeditoriai identifikuoja kompiuterinėje programoje Logistika ir sudeda šaldymo patalpoje.

Užsakovo į laboratoriją atvežtus konteinerius arba vienkartinius maišelius su pieno mėginiais pagal patvirtintas darbo instrukcijas priima budėtojas. Priėmimo metu mėginių identifikavimui ant indelio šono užklijuojamas brūkšninis kodas. Budėtojas įveda užsakovo atvežtus konteinerius arba vienkartinius maišelius su pieno mėginiais į kompiuterinę programą „Logistika“ ir perduoda į laboratoriją arba padeda šaldymo patalpoje.

Pieno mėginiai iki ištyrimo laikomi šaldymo patalpose ar šaldytuvuose ne aukštesnėje kaip 4oC±2oC temperatūroje, kuri registruojama kompiuterinėse temperatūros kontrolės programose. Pieno mėginiai laboratorijoje saugomi iki tyrimo pabaigos, o po to jie sunaikinami. Visa mėginių ėmimo dokumentacija yra įtraukta į laboratorijos vadybos sistemą.

Laboratorijoje yra naudojama vienareikšmė pieno mėginių identifikavimo sistema. Identifikavimas išlieka visą laiką kol mėginiai yra laboratorijoje. Mėginių identifikavimui jų atrinkimo metu ant indelio šono yra užklijuojama lipni etiketė su brūkšniniu kodu, kuris atitinka pieno gamintojo identifikavimo kodą. Norint apsaugoti pieno mėginius nuo falsifikavimo, konteineriai su paimtais mėginiais jų paėmimo vietoje yra užplombuojami arba mėginiai dedami į vienkartinius apsauginius maišelius.

Į laboratoriją atvežtus tyrimams pieno mėginius Integralioje laboratorijos valdymo informacinėje sistemoje (ILVIS) identifikuoja laborantai operatoriai. Nuskanavus mėginius ir juos suformavus į tyrimo rinkinius (t.y. grupes), mėginiai iki tyrimo laikomi šaldymo patalpose sudėti į stelažus. Įprastinių tyrimų skyriuje dirbantys laborantai operatoriai įprastiniais (rutininiais) tyrimų metodais atlieka žalio pieno mėginių tyrimus, kurie pagal tyrimo kodus yra skirstomi į:

 • kodas 1 - pieno sudėties ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas;
 • kodas 2 - inhibitorinių medžiagų likučių tyrimas;
 • kodas 3 - bendro bakterijų skaičiaus tyrimas;
 • kodas 4 - užšalimo temperatūros tyrimas.

Atliekant tyrimus, bandymus ir kalibravimą, laboratorijos techniniai sprendimai yra grindžiami tik gautais tyrimų, bandymų ir kalibravimo rezultatais.


Riebalų rūgščių tyrimas piene

Pieno riebalai susidaro iš dviejų šaltinių. Apie 50 proc. galvijų pieno riebalų sintetinama iš pašaro riebalų, todėl keičiant pašar> Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkų atliktų tyrimų, susijusių su šėrimo įtaka pieno riebalų sudėčiai, rezulta> Kaip teigia gydytojai, šios rūgštys svarbios širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai, stabdo aterosklerozės vy>
Pieno riebalai susideda iš daugiau nei 400 skirtingų riebalų rūgščių.
Didžiausią dalį sudaro sočiosios riebalų rūgštys (65 - 70 %).
Manonesočiosios riebalų rūgštys (27-33 %, iš esmės oleino rūgštis).
Polinesočiosios riebalų rūgštys (3.5 - 5 %).
Pieno riebalai santykinai turtingi trumpos grandinės sočiosiomis riebalų rūgštimis (10 %).

Laboratorija nustato šias svarbias riebalų rūgščių grupes:

 • Sočiosios Riebalų Rūgštys (SRR)
 • Nesočiosios Riebalų Rūgštys (NRR)
 • Mono Nesočiosios Riebalų Rūgštys (MNRR)
 • Poli Nesočiosios Riebalų Rūgštys (PNRR)

 • Atliekamas tyrimas apima ir riebalų rūgščių kategorijas:
 • De novo, mišrios kilmės ir iš anksto suformuotas rūgštis.


 • Užsisakyti tyrimą galite kartu su komerciniu pieno sudėties tyrimu arba su GPT mėginiais.
  Tereikia lydraštyje užrašyti + riebalų rūgštys (RR) arba pridėti papildomą prašymą.

  Turintiems sutartį pieno sudėties ir riebalų rūgščių tyrimo kaina tik 1,69€ be PVM, 2,05€ su PVM.
  Neturintiems sutarties pieno sudėties ir riebalų rūgščių tyrimo kaina tik 2,43€ be PVM, 2,94€ su PVM.


  Pieno miltelių antimikrobinių medžiagų tyrimas

  UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija atlieka įvairių rūšių pieno miltelių (nugriebto pieno miltelių, nenugriebto pieno miltelių, išrūgų miltelių ir kitų pieno miltelių produktų) antimikrobinių medžiagų nustatymą ir identifikavimą. Tyrimo metu aptinkamos 43 grupės antimikrobinių medžiagų, kuriose yra 132 medžiagų likučiai, atitinkantys visus šiuo metu kontroliuojamus likučius ES. Tai leidžia nustatyti naudojamų veterinarinių vaistų derinius, nes likučiai dažnai yra specifiniai farmacijos produktų deriniai. InfiniPlex testu nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašą ir aptinkamas koncentracijos ribas rasite čia , jis yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė). Tai greitas, visiškai automatizuotas ir labai informatyvus tyrimas.


  Neleiskite antimikrobinėms medžiagoms patekti į maisto grandinę!  Komercinių mėginių priėmimas tyrimams atlikti


  Mėginiai įprastiniams tyrimų metodams priimami kiekvieną dieną, visą parą adresu:
  UAB „Pieno tyrimai“, Radvilų Dvaro g. 31, Kaunas.

  Užsakovų patogumui, mėginiai tyrimams gali būti perduodami UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojams ekspeditoriams, vykstantiems nustatytais maršrutais. Interneto svetainėje yra programėlė „Pieno tyrimų transporto judėjimas“, kurios pagalba esamu laiku galima matyti pieno mėginių surinkimo maršrutus, jų taškus, kuriuose taškuose jau lankytasi bei vairuotojo mobiliojo telefono numerį. Taip pat pasiteirauti dėl mėginių perdavimo vairuotojui galite kreiptis į Logistikos skyrių tel.: +370 37 360262; +370 37 361178.

  Perduodat komercinius mėginius, privaloma pateikti šią informaciją:
  *Užsakovo vardas, pavardė
  Adresas
  *Telefono numeris
  Elektroninis paštas (pageidaujant tyrimo rezultatus gauti el. paštu)
  *Mėginių identifikavimas ir pageidaujami tyrimai

  *-nepateikus šios informacijos, tyrimai nebus atliekami.

  Komerciniams tyrimams atlikti užsakymo lapą galite rasti čia:.docx;   .pdf)

  Tyrimų kainas galite rasti čia

  Pastaba. Norint gauti tyrimo protokolą paštu, užsakovas turi apmokėti pašto išlaidas.

  Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat galima padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.


  Telefonas detalesnės informacijos gavimui tel.: +370 37 363653; +370 687 52256

  po darbo valandų bei poilsio ir švenčių dienomis +370 612 53658.
  Plačiau apie laboratorijos darbuotojų vykdomas funkcijas.

  Darbuotojai, atsakingi už pamainos darbą, vykdo šias funkcijas:

  1. Koordinuoja laboratorijos skyrių darbą.
  2. Organizuoja pieno mėginių ištyrimą laiku ir reikiamu tikslumu.
  3. Užtikrina laboratorijoje veikiančios vadybos sistemos procedūrų ir darbo instrukcijų laikymąsi.
  4. Analizuoja situaciją pamainos darbo metu ir planuoja darbo pamainas pagal atvežtų tyrimams mėginių skaičių.
  5. Užtikrina, kad laboratorijoje būtų dirbama tik su tvarkingais, sukalibruotais įrenginiais.
  6. Užtikrina, kad darbo vietose būtų palaikoma švara ir tvarka.
  7. Savo kompetencijos ribose priima sprendimus netipiniais mėginių identifikavimo, dokumentų pildymo atvejais, jei reikalinga papildoma konsultacija, susisiekia su šią sritį kuruojančiu laboratorijos vadovaujančiu darbuotoju.
  8. Apie pamainos metu iškilusias neišspręstas problemas elektroniniu laišku informuoja atitinkamo skyriaus vedėją ir/arba laboratorijos/veiklos vadovą bei laiško kopiją išsiunčia adresu kokybe@pieno-tyrimai.lt

  Laborantai operatoriai vykdo šias funkcijas:

  1. Mėginių identifikavimo ir formavimo darbo vietoje atlieka atvežtų konteinerių ir vienkartinių maišelių su pieno mėginiais identifikavimą bei formuoja pieno mėginius į tyrimo rinkinius.
  2. Inhibitorinių medžiagų likučių piene nustatymo darbo vietoje atlieka inhibitorinių medžiagų tyrimus.
  3. Matuokliais Combiscope FTIR atlieka pieno mėginių riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekio, aktyviojo rūgštingumo ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimus bei pieno užšalimo patikrinimą.
  4. Termistoriniais krioskopais atlieka pieno užšalimo temperatūros tyrimus.
  5. Matuokliais Bentley Bactocount IBC atlieka bendro bakterijų skaičiaus tyrimus.
  6. Imunofermentinės analizės metodu atlieka veršingumo nustatymą, chloramfenikolio likučių, tetraciklinų likučių tyrimus.
  7. Polimerazinės grandininės reakcijos metodu atlieka mastitų sukėlėjų nustatymą pieno mėginiuose.
  8. Artimosios infraraudonosios srities spektroskopijos metodu atlieka pašarų mėginių tyrimus ir, esant užsakymui, šiuos mėginius paruošia mikroelementų ir makroelementų nustatymui.
  9. Paruošia jungtinius mėginius ligų tyrimui iš pieno.
  10. Esant bet kokiam nukrypimui nuo vadybos sistemos dokumentuose nustatytos darbo eigos, informuoja skyriaus vedėją ir/arba skyriaus darbo organizavimo vadybininką arba darbuotoją, atsakingą už pamainos darbą.
  Įprastiniai pieno sudėties ir kokybės tyrimai

  Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekio, pH ir somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas


  Riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekio ir pH tyrimas atliekamas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliu LactoScopeFTIR.
  Somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas atliekamas naudojant matuoklį Somascope, dirbantį srauto citometrijos principu.  Bendro bakterijų skaičiaus tyrimas


  Bendras bakterijų skaičius nustatomas tėkmės citometrijos metodu, naudojant matuoklį Bentley Bactocount IBC.


  Inhibitorinių medžiagų tyrimas


  Delvotest T testas yra standartinis plataus spektro difuzijos testas, nustatantis daugiausia skirtingų antibiotikų likučių, ypač tetraciklinų grupės, pagal Europos didžiausią leistiną likučių kiekį piene. Metodas pagrįstas tuo, kad dauginantis terpėje esančioms jautrioms antibiotikams ir sulfamidams Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis sporoms, susidaro rūgštis, pakeičianti terpės spalvą iš violetinės į geltoną.

  Delvotest T jautrumas antibiotikams, pateiktas gamintojo Techniniame Biuletenyje, išleistame 2021m. birželio 11d.


  Antimikrobinių medžiagų identifikavimas

  Atliekant žalio karvių pieno tyrimus, skirtus saugos ir kokybės stebėsenai bei kontrolei, ir nustačius inhibitorines medžiagas mikrobiologiniu metodu, Delvotest testu, nuo 2019-05-02 antimikrobinės medžiagos žalio pieno mėginiuose identifikuojamos modifikuotu imunofermentinės analizės metodu, naudojant InfiniPlex testą (504MET26:2019, 1 leidimas, patvirtintas 2019-05-02).

  Antimikrobinės medžiagos – tai vaistiniai preparatai, tokie kaip antibiotikai, priešuždegiminės medžiagos, antihelmintikai, toksinai ir kt. likučiai, slopinantys mikroorganizmų augimą. Imunofermentinis tyrimas su chemiliuminescencine spinduliuote, naudojant automatizuotą biolustų technologiją, pagrįstas antimikrobinių medžiagų konkurencija su antikūnais, adsorbuotais į atskiras biolusto sritis. Metodas yra kokybinis, tyrimo rezultatai išreiškiami atitinkamai: neaptikta antimikrobinių medžiagų likučių arba identifikuota viena ar kelios konkrečios antimikrobinės medžiagos.

  InfiniPlex testu pienui nustatomų antimikrobinių medžiagų sąrašas yra patvirtintas testo gamintojo Randox Laboratories Ltd (Jungtinė Karalystė) 2023-09-28.


  Pieno užšalimo temperatūros tyrimas


  Pieno užšalimo temperatūros patikrinimas atliekamas matuokliais Lactoscope FTIR. Šis pieno užšalimo temperatūros nustatymo metodas priskiriamas rūšiavimo metodui ir yra naudojamas atrinkti mėginius, kuriuose įtariamas pašalinio vandens buvimas, t.y. užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei minus 515 moC. Tiksli pieno mėginių užšalimo temperatūra nustatoma atrinktus mėginius ištyrus termistorinio krioskopo metodu pagal LST EN ISO 5764:2009.

  Įprastinių tyrimų metodų tikslumo užtikrinimui laboratorija įsisavinus atitinkamus pamatinius metodus:

 • Riebalų kiekio nustatymas Rose-Gottlieb metodu;
 • Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu;
 • Somatinių ląstelių skaičiaus tyrimas mikroskopiniu metodu;
 • Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas pagal skaičiuojamas kolonijas 30oC temperatūroje;
 • Urėjos ir laktozės kiekio tyrimas fermentiniu metodu.

 • Tyrimų matavimo neapibrėžtys
  Populiarios nuorodos  UAB „Pieno tyrimai“
  Juridinių asmenų registras
  Įmonės kodas: 233816290
  PVM kodas: LT338162917
  Atsiskaitomosios sąskaitos:
  AB SEB bankas LT687044060005371898
  AB SEB bankas LT577044060007890119
  AB „Swedbank“ LT317300010002410530
  Luminor Bank AS LT734010042500030508
  Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
  LT-48331 Kaunas
  Tel.: +370 37 361181
  E-paštas:


   Pieno mėginiai priimami visą parą,
    septynias dienas per savaitę*
  plačiau...
  Informacija atnaujinta 2024 04 25
  Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA