Veiklos sritys


 • Tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną

 • Pieno sudėties ir kokybės tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną visiems pieno gamintojams, parduodantiems pieną pieno perdirbimo (supirkimo) įmonei, atliekami pagal ŽŪM patvirtintas Pieno supirkimo taisykles. Pagal laboratorijoje atliktus tyrimo rezultatus pieno perdirbimo (supirkimo) įmonė atsiskaito su pieno gamintojais už superkamą pieną.

 • Gyvūnų produktyvumo tyrimai
 • Gyvūnų produktyvumo tyrimai atliekami pagal ŽŪM patvirtintas Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.

  Bendrovė tvarko gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, pieninių veislių gyvuliams nustato pieno primilžį, paima kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda VĮ „Žemės ūkio duomenų centrui“, konsultuoja gyvulių laikytojus produktyvumo didinimo, produkcijos kokybės gerinimo, gyvulių sveikatingumo ir kitais su pieno ūkio tvarkymu susijusiais klausimais.

 • Pieno ir jo gaminių, parduodamų tiesiogiai vartoti, sudėties ir kokybės tyrimai
 • Vadovaujantis 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 5 punktu, UAB „Pieno tyrimai“ yra įgaliota tirti pieno sudėtį ir kokybę pagal Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-826 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“.

  Pieno gamintojas turi įvertinti žalio pieno kokybės ir sudėties rodiklius ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorijoje. Atliktų tyrimų rezultatai yra pateikiami tyrimo protokole.

 • Jungtinio pieno mėginio paruošimas ligų tyrimui
 • Siekiant įgyvendinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, enzootinės galvijų leukozės ir bruceliozės kontrolei vykdyti UAB „Pieno tyrimai“ iš kontroliuojamų ir nekontroliuojamų karvių bandų paimtų pieno mėginių paruošia jungtinius pieno mėginius ligų tyrimams atlikti. Paruošti jungtiniai pieno mėginiai pristatomi Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui enzootinės galvijų leukozės ir bruceliozės tyrimams atlikti.

 • Tyrimų kokybės tikrinimas (PT)
 • Tyrimų kokybės tikrinimas (PT) – tai dalyvio veiklos rezultatų įvertinimas pagal iš anksto nustatytus kriterijus, remiantis tarplaboratoriniais palyginimais. Tarplaboratorinis palyginimas (ILC) – tų pačių ar panašių objektų matavimų ar tyrimų organizavimas, atlikimas ir įvertinimas dviejose ar daugiau laboratorijų pagal iš anksto nustatytas sąlygas.
  Svarbus laboratorijų gaunamų rezultatų patikimumo užtikrinimo įrodymas yra dalyvavimas išoriniuose tyrimų kokybės tikrinimuose. Lietuvos pieno perdirbimo įmonėms ir kitoms laboratorijoms, atliekančioms žalio pieno mėginių tyrimus, mes organizuojame šiuos tyrimų kokybės tikrinimus (PT):

  • pieno sudėties (riebalų ir baltymų kiekio) tyrimas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliais ar kitais prietaisais;
  • pieno užšalimo temperatūros tyrimas termistoriniais krioskopais ir užšalimo temperatūros patikrinimas infraraudonosios spinduliuotės vidurinės srities matuokliais ar kitais prietaisais;
  • inhibitorinių medžiagų likučių nustatymas piene.

  Pieno mėginiai sudėties ir užšalimo temperatūros tyrimų kokybės tikrinimams (PT) ruošiami vieną kartą per mėnesį, inhibitorinių medžiagų likučių nustatymui - du kartus per metus (vasario ir spalio mėnesiais).

  PT statistinis įvertinimas atliekamas pagal parengtą Tyrimų kokybės tikrinimo (PT) statistinio įvertinimo metodiką (pdf).

 • Pašarų tyrimai
 • UAB „Pieno tyrimai“, būdama pasaulinio Eurofins Agro NIRS žemės ūkio ir pašarų tyrimų tinklo partnere, atlieka pašarų mitybinės vertės nustatymą. Tiriamos 68 pašaro rūšys bei nustatomas 21 parametras. Gauti tyrimo duomenys (spektrai) siunčiami į Olandijos Eurofins Agro laboratoriją, kuri juos analizuoja ir išduoda ne tik tyrimo rezultatų protokolą, bet ir išsamių pašaro kokybės ir mitybinės vertės įvertinimą bei rekomendacijas ir pašarų gamintojams. Iš Olandijos Eurofins Agro laboratorijos gautame tyrimo protokole be įprastinių rodiklių pateikiamas ir jų atitikimas normos riboms bei siloso tinkamumo atrajotojų virškinimo sistemai analizė, kuri leidžia tinkamai subalansuoti racioną dabar ir išvengti klaidų jį ruošiant ateityje.

 • Paslaugos pagal užsakovų pageidavimus
 • Pagal užsakovo pageidavimus gali būti atliekami papildomi pieno sudėties ir kokybės tyrimai ir jų rezultatų analizė.

  Užsakovo pageidavimu tiekiami kontrolinio pieno mėginiai sudėties tyrimo prietaisų darbo stabilumo patikrinimui.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: +370 37 361181
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2024 04 25
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA